Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije objavilo je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2021. godinu. Pozivaju građane, grupe od najmanje tri člana, pravne osobe i članove Veća da podnesu svoje predloge za dodelu priznanja Veća, Plaketu i Povelju.
 
Plaketa Veća dodeljuje se za izuzetna dostignuća, doprinos i zalaganje u oblasti nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka, od značaja za srpsku zajednicu na području Vukovarsko-sremske županije. Plaketa se može dodeliti istaknutim pojedincima ili drugim pravnim licima iz zemlje ili inostranstva.
 
Povelju Veće dodeljuje istaknutim pojedincima za životno delo, za njihov ukupan profesionalni, društveni rad i angažovanje u oblastima nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka od značaja za srpsku zajednicu u Vukovarsko-sremskoj županiji.
 
Predloge za dodelu priznanja treba dostaviti najkasnije do 12. februara ove godine u pisanoj formi, detaljno obrazložene i dokumentovane. Mogu se lično dostaviti u prostorije Veća ili poslati poštom na adresu: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, ulica Eugena Kvaternika broj 1 Vukovar s naznakom “Za dodelu priznanja”.
 
Priznanja se dodeljuju na slavi Veća, na dan Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara.