Kurs za fudbalske sudije

Spread the love

Odbor sudija Fudbalskog centra Vukovar organizuje kurs za fudbalske sudije koji će započeti tokom februara. Iz Odbora pozivaju sve zainteresovane za poziv fudbalskog sudije da se jave na kurs koji je besplatan.

Kandidati i kandidatkinje koji se jave ne mogu biti mlađi od 15 godina, a uz prijavu treba da prilože fotokopiju domovnice, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu lekara o zdravstvenoj sposobnosti.

Fudbalski centar Vukovar obezbediće potrebne materijale za pohađanje kursa. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 091 63 00 102.