SDSS-ova Dragana Jeckov o digitalnom nasilju nad ženama: Svaka deseta srednjoškolka izložena je seksualnim ucenama

Povodom današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsednica Kluba zastupnika SDSS-a Dragana Jeckov ukazala je za saborskom govornicom na problem digitalnog nasilja, odnosno nasilja nad ženama putem društvenih mreža.

– Vrlo često mlade devojke trpe pritisak, pa čak i ucene, neretko postaju zatočenice ove moderne pošasti koja se događa putem aplikacija. Tako, velika većina srednjoškolki, čak njih 72%, bile su izložene online komentarima seksualnog sadržaja. Skoro svaka deseta devojka bila je izložena i seksualnim ucenama, a 7% je bilo izloženo objavi videa ili fotografija koje ih kompromituju. Zlostavljanje i nasilje na društvenim mrežana kojem su izložene mlade deovjke doživljajavju na različite načine, bilo kao žrtve ili posmatrači, ali je osećaj uvek isti, a to je strah i bespomoćnost – kazala je Jeckov i dodala da su najčešći zlostavljači žena putem društvenih mreža muškarci i bivši partneri.

– Mlade devojke vrlo lako upadnu u zamku nasilnika, koji uspostavlja svojevrsnu digitalnu kontrolu. Nasilnici, recimo, insistiraju da dobiju njenu digitalnu lozinku, moraju mu biti dostupne čitavo vreme i odmah odgovoriti na poruke. Kontrolišu čak i njihove objave. One na sve to pristaju, jer se ne mogu odupreti i što je još alarmantnije, čak 50% njih nisu i svesne da trpe i da su žrtve, a i kada to osveste, nemaju pojma kome da se obrate za pomoć. Žene žrtve nasilja putem digitalne kontrole trpe užasnu psihičku torturu, zlostavljanje i seksualno iskorištavanje, zbog čega osećaju teskobu, stid , zabrinutost od osude okoline i na kraju, ako se desi objava sadržaja, budu okrivljene da su same krive za to – istakla je Jeckov i dodala da je ženama i devojkama potrebna pomoć i reakcija društva jer je reč o novim, ali sve češćim oblicima nasilja.

– Moramo reagovati jer su one koje trpe i strahuju od klika tastature i objave, zapravo naše kćeri i sestre koje vape da im se pomogne – poručila je Dragana Jeckov.