Ivana Sučić, voditeljka tima VSŽ za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici: Nasilje poprimilo razmere pandemije

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra, u utorak je održan onlajn sastanak Županijskog tima Vukovarske-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prema rečima voditeljke Tima Ivane Sučić, nasilje nad ženama i devojkama poprimilo je razmere pandemije. Prema podacima UN-a, u proteklih godinu dana zlostavljano je 243 miliona žena i devojčica, a u vreme pandemije koronavirusa nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, se intenziviralo.
 
– Glavna poruka Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše osnovna ljudska prava i slobode, te razumevanje nasilja kao oblika diskriminacije žena. Važno je zaustaviti ignorisanje i umanjivanje , a posebno tretiranje nasilja kao privatnog problema žena žrtava nasilja – istakla je Ivana Sučić.


Počev od danas pa do 10. decembra UN provodi globalnu kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja”.
 
– Županijski tim u saradnji sa Poverenstvom Vukovarsko-sremske županije za ravnopravnost spolova, Udruženjem B.a.b.e. i Osnovnom školom “Antuna Bauera” u Vukovaru, povodom “16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja” planira održati dvodnevni online seminar i trening s nastavnim osobljem vaspitno-obrazovnih ustanova na području Vukovarsko-sremske županije – najavila je Ivana Sučić. Teme su: “Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici s akcentom na obaveze vaspitno-obrazovnih ustanova”, “Podrška žrtvama u krivičnim postupcima” i “Indikatori za prepoznavanje dece žrtava porodičnog nasilja”.

Foto: B.a.b.e.