ZVO: Konkurs za jednokratne novčane pomoći studentima

Spread the love

Zajedničko veće opština raspisalo je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima za akademsku 2020./2021.godinu, u pojedinačnom iznosu od 2 hiljade kuna po studentu za maksimalno 35 studenata.
 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske, pripadnici srpske nacionalne manjine, s prebivalištem na području Vukovarsko – sremske ili Osječko – baranjske županije, najmanje tri godine do dana objave konkursa i redovni studenti završne dve godine fakultetskog studija.
 
Studenti koji su ranije dobili jednokratnu novčanu pomoć, odnosno sa kojima je ranijih godina sklopljen Ugovor o dodeljivanju jednokratne novčane pomoći studentima ne mogu se ponovo prijaviti na konkurs.
 
Kriterijumi za bodovanje zahteva su uspešnost u školovanju – prosek ocena iz svih predmeta u prethodnoj akademskoj godini i socijalno-materijalni status, odnosno mesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva.
 
Obrazac za prijavu studenti mogu preuzeti kod sekretara Zajedničkog veća opština u Vukovaru ili na internet stranici www.zvo.hr>.
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objave konkursa, odnosno zaključno s 2. decembrom ove godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom studenti mogu podneti neposredno u Zajedničkom veću opština u Vukovaru ili poštom na adresu: ulica Eugena Kvaternika broj 1, 32 000 Vukovar.
 
Više informacija vezano za ovaj konkurs zainteresovani mogu dobiti i na telefon Zajedničkog veća opština 032/422 750.