Razvoj i provođenje dva nova standarda kvalifikacija/strukovna kurikuluma, sedam programa obrazovanja odraslih te modernizacija tri postojeća strukovna kurikuluma, kako bi se stvorio privlačan, inovativan i tehnološki napredan sistem obrazovanja i osposobljavanja, spreman za provođenje učenja utemeljenog na radu, ciljevi su projekta “Regionalni centar kompetentnosti “Slavonika 5.1”.

Nosilac projekta je Tehnička škola Slavonski Brod sa partnerima, među kojima je i Tehnička škola “Nikole Tesle” iz Vukovara.

Realizacija projekta doprineće jačanju 12 strukovnih škola u Slavoniji kroz opremanje, uspostavljanje inovacija u poučavanju te internacionalizaciju za obrazovanje stručnjaka iz sektora mašinstva i elektrotehnike.

Projekat će biti proveden u periodu od 1.decembra 2019. do 1. decembra 2023. godine.

Vrednost projekta je približno 49 miliona kuna i u potpunosti se finansira iz Evropskog socijalnog fonda.