Na dnevnom redu 11.11.2020.

U emisiji “Na dnevnom redu” donosimo razgovor sa direktoricom Komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova Ljiljanom Jakovljević. Pored Reciklažnog dvorišta i odvoza otpada, teme razgovora biće i odvoz glomaznog otpada sa kućnog praga, radovi na Mesnom groblju i ostali radovi iz delokruga ovog preduzeća