Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije unazad nekoliko godina provodi dva značajna projekta, a to su “Dečja olimpijada” i “Deca, pesnici roda svoga”. Zbog pandemije koronavirusa te manifestacije će ove godine biti održane u nešto drugačijem obliku, dogovoreno je na sednici Komisije za obrazovanje, kulturu, veru, sport i omladinu .

Dečja olimpijada u kojoj će učestvovati deca predškolskog uzrasta koja pohađaju dečje vrtiće srpske zajednice biće provedena 14.oktobra, ali pojedinačno, na osam lokacija, odnosno svaki vrtić u svom prostoru. Učestvovaće: dečji vrtići “Zlatokosa” iz Borova, “Vukovar 2” iz Vukovara, “Liliput” iz Trpinje, Bobote i Bršadina, Dečji vrtić iz Markušice i predškolska grupa iz Negoslavaca. Deca će se takmičiti u četiri discipline: bacanje loptice u daljinu, skok u dalj, poligon i graničari. Svi učesnici “Dečje olimpijade” dobiće majice, medalje za učešće i pobedničke medalje, a orgaizator će se pobrinuti i za osveženje. Ovogodišnja olimpijada okupiće oko 200 mališana, najavili su organizatori.

Počele su pripreme i za projekat “Deca, pesnici roda svoga” u kojem će učestvovati učenici završnih razreda osnovnih škola koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Poziv je upućen na adrese 12 škola, a utvrđene su i teme konkursa: Da se ja pitam, O ljubavi i dobroti i Draga ličnost mog detinjstva. Osim za najlepše radove, učesnici će biti nagrađeni i u kategoriji najlepšeg ćiriličnog rukopisa. Organizator će ove godine sve pristigle radove, kao i nagrađene pesme s prošlih konkursa štampati u prigodnoj brošuri.