ZVO: Sastanak sa načelnikom PU vukovarsko-sremske

Spread the love

U petak je održan sastanak predstavnika Zajedničkog veća opština sa načelnikom PU Vukovarsko-sremske Fabijanom Kapularom. Teme sastanka odnosile su se na analizu stanja sigurnosti na području ove policijske uprave, a u svetlu većeg broja sukoba na međunacionalnoj osnovi koji su se u proteklih nekoliko meseci dogodili na našem području u kojima su žrtve bili pripadnici srpske zajednice.

Predstavnici Zajedničkog veća opština, predsednik Srđan Jeremić, potpredsednik i zamenik župana Đorđe Ćurčić te načelnik opštine Negoslavci Dušan Jeckov, informisani su o radnjama koje preduzimaju policijski službenici sa ciljem otkrivanja počinilaca kao i o aktivnostima koje za cilj imaju prevenciju ovih neželjenih događaja.

Zajednički je konstatovano da se moraju iskoristiti svi potencijali kako bi se ovakvi događaji izbegli i kako bi stanje sigurnosti građana bilo na onom nivou koji omogućava život bez straha za svakog pojedinca, navodi se u saopštenju ZVO-a.