Energetska obnova porodičnih kuća: Zaprimanje prijava počinje 1.septembra

Spread the love

Nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost 25. juna raspisao javni poziv za za energetsku obnovu porodičnih kuća, zaprimanje prijava će službeno započeti 1. septembra. U Fondu je osigurano 203 miliona kuna, pri čemu pojedino domaćinstvo maksimalno može dobiti do 204 hiljade bespovratnih kuna, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Programom će se sufinansirati nekoliko aktivnosti pa će građani moći dobiti do 60 odsto bespovratnih sredstava za mere kojima će se povećati toplinska zaštita svih elemenata vanjske ovojnice grejanog prostora. To uključuje energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova, u smislu potrebne opreme i radova vezanih uz povećanje toplinske zaštite, uključujući naprimer hidroizolaciju, zamenu konstrukcijskih elemenata krova i slično.

Takođe, sufinansiraće se zamena stolarije ovojnice grejanog prostora novom te celovita energetska obnova, koja podrazumeva kombinaciju mera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sistema za korištenje obnovljivih izvora energije, kao što su sistemi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, kotlovi na drvnu sečku/pelete, dizalice topline, kao i fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sistema za e-Prijave na javne pozive Fonda. Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu javnog poziva.