Javni poziv VSŽ za dodelu godišnjih priznanja

Spread the love

Vukovarsko-sremska županija objavila je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja u 2020.godini. Pozivaju pojedince, pravne osobe ili njihove organizacione oblike da podnesu svoje predloge za dodelu priznanja Županije. Priznanja Županije su Počast, Nagrada i Povelja, a biće dodeljena i Nagrada za životno delo.

Počasti se dodeljuju državnicima, funkcionerima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno doprineli opštem napretku i promovisanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvoju određene delatnosti i opštem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodeljuje za izuzetna ostvarenja u području privredne delatnosti, nauke i kulture, prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, tehničke kulture, fizičke kulture i sporta, lokalne samouprave, očuvanja životne sredine i humanitarnog delovanja. Može se dodeliti pojedincima i grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno delo dodeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli deo života, tokom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada pojedincu dodeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete. Povelja se dodeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Predlog za dodelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacioni oblici te njihova tela.

Tela Županije i političke stranke ne mogu dati predlog za priznanja.

Predlozi za dodelu priznanja moraju sadržavati biografiju fizičke osobe s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodelu priznanja, podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i delovanja te obrazloženje zbog kojih zasluga se predlaže da dodelu priznanja.

Uz predlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost predloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, takmičarski rezultati i slično.

Obrazac predloga za dodelu priznanja i Privola za prikupljanje i obradu ličnih podataka čine sastavni deo ovog Javnog poziva i dostupni su na web stranici Županije (www.vusz.hr), u rubrici „Javni pozivi i objave“.

U predlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali predlog ne obavezuje Odbor za priznanja, vezano za vrstu priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Predlozi se mogu podneti do 18. septembra ove godine, na adresu Vukovarsko-sremske županije tj. Odbora za priznanja Skupštine VSŽ, Glagoljaška 27/II, 32 100 Vinkovci.