Odbor sudija Fudbalskog središta Vukovar organizuje kurs za fudbalske sudije, koji će početi u drugoj polovini avgusta.

Iz Odbora pozivaju sve zainteresovane za poziv fudbalskog sudije da se jave na kurs koji je besplatan.

Kandidati i kandidatkinje ne mogu biti mlađi od 15 godina, a uz prijavu trebaju priložiti fotokopiju domovnice, potvrdu o nekažnjavanju i lekarsku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Fudbalsko središte Vukovar osiguraće potrebne materijale za pohađanje kursa. Svi zainteresovani mogu se javiti na broj mobilnog telefona 091 63 00 102.