Udruženje žena Vukovar provelo je u julu tri javne akcije, u Borovu naselju, centru Vukovara i Vinkovcima, kako bi informisali širu javnost o projektu besplatne pravne pomoći “Pravna pomoć – stvaranje jednakih mogućnosti kroz osiguranje regionalne ujednačenosti”.


Na javnim akcijama učestvovalo je osam volonerki koje su podelom info letaka informisale građanke i građane o besplatnoj pravnoj pomoći, navode iz Udruženja žena Vukovar, uz poziv zainteresovanima, koji trebaju besplatnu pravnu pomoć, da im se obrate svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Kontakt telefon je 032/421-191, a prostorije Udruženja nalaze se na adresi: ulica Brune Bušića 74 kod Pošte u Borovu naselju.


Projekat “Pravna pomoć – stvaranje jednakih mogućnosti kroz osiguranje regionalne ujednačenosti” Udruženje žena Vukovar provodi u partnerstvu s Udruženjem za podršku žrtvama i svedocima, a projekat finansira Ministarstvo pravosuđa.