ZVO: Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

Spread the love

Zajedničko veće opština iz Vukovara objavilo je Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima u Zajedničkom veću opština Vukovar.

Pozivaju zainteresovane nezaposlene osobe koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za rad na Javnim radovima, u Programu ZVO: “Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva” . Javni rad podrazumeva prikupljanje, obradu, sistematizaciju i digitalizaciju lektirne građe biblioteke Zajedničkog veća opština i arhivske građe sa područja delovanja ZVO-a kao i drugih dokumenata u Zajedničkom veću opština te ostale poslove iz programa javnog rada.

Za navedeni program traži se ukupno 5 osoba na rok od 6 meseci, u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uslove iz mere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju duže od šest meseci i osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih tri i više godina.

Uz potpisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti: biografiju, fotokopiju lične karte ili domovnice, ispis staža iz e-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva ), fotokopiju dokaza o završenoj školi (svedočanastvo, diplomu), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat nalazi u evidenciji HZZ ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva ).

Podnosioci su u biografiji dužni naznačiti kojoj ciljanoj grupi pripadaju i priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostavljaju se lično u vremenu 8 do 14 časova, ili poštom, na adresu: Zajedničko veće opština, Eugena Kvaternika 1, 32 000 Vukovar s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

Javni poziv otvoren je do 4. avgusta, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Zajedničkog veća opština www.zvo.hr i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

image.png