MUP: Glasati mogu i građani kojima je posle 11.marta istekla lična karta

Spread the love

Ministarstvo unutrašnjih poslova izvestilo je da za glasanje na parlamentarnim izborima 5. jula, građani mogu koristiti lične karte kojima je rok važenja istekao od 11. marta  kada je u Hrvatskoj proglašena epidemija uzrokovana koronavirusom.

MUP je podsetio da je tokom trajanja epidemije kroz dopune pojedinih zakona omogućeno korištenje ličnih karata, pasoša ili vozačkih dozvola, ako im je rok važenja istekao počevši od 11.marta.

U MUP-u naglašavaju da će građani navedene isprave moći koristiti najduže 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Takođe navode da građani kojima je nužno potreban novi pasoš da ga  mogu ishodovati na mestima obavljanja upravnih poslova, bez obzira na mesto svog prebivališta.

Građani koji moraju ishodovati pasoš po hitnom postupku zahtev mogu podneti u Policijskoj upravi zagrebačkoj, gde će im se pasoš izdati u roku od 48 sati od podnošenja zahteva.

Zahtev za pasoš u hitnom postupku građani mogu podneti i u bilo kojoj drugoj policijskoj upravi, gde će im se ova putna isprava izdati u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahteva, naglašavaju u MUP-u.