VSŽ će i ove godine sufinansirati kupovinu kuće mladima

Upravno odeljenje za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-sremske županije u petak, 3. jula objaviće Javni poziv za sufinansiranje kupovine kuće ili stana za mlade i mlade porodice na području Vukovarsko-sremske županije za 2020. godinu.

Javni poziv biće objavljen na internetskoj stranici Vukovarsko-sremske županije www.vusz.hr i biće otvoren do 1. septembra ove godine.

Sve ostale informacije, vezano uz Javni poziv, mogu se dobiti u Upravnom odeljenju za sport, mlade i demografiju na telefon: 344 300 ili na e-mail: sportdemografija@vusz.hr.