U Opštini Borovo prikupljaju podatke o korisnicima kojima je potrebna pomoć u kući

Spread the love

Opština Borovo prikuplja podatke o korisnicima kojima je potrebna pomoć u kući iz programa “Zaželi – faza II”. Za korisnike se mogu prijaviti osobe starije od 65 godina ili osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Podaci koji su potrebni za prijavu su ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja i broj telefona. Svoje podatke meštani mogu dostaviti dolaskom u Opštinu Borovo ili putem telefona 032/439-598.