Radovi na kanalima i melioracijskoj odvodnji

Spread the love

Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo iz Osijeka obaveštava stanovništvo opštine Borovo da će kao izvođač radova za Hrvatske vode, u vremenskom periodu od juna do decembra ove godine izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja se može pogledati u Opštini Borovo.

U saopštenju pozivaju stanovnike koji imaju primedbu na vreme izvođenja tih radova da se jave na brojeve telefona: 031-252-230 i 098-970-0523.

Podsećaju da je u skladu sa Zakonom o vodama, građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske, a na osnovu toga postoje određena ograničenja vlasništva.

“Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od tri metra od vanjskog ruba te građevine, koji služi održavanju građevine kao pojas za održavanje. U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rzik vlasnika odnosno zakonitog posednika zemljišta”, navode u obaveštenju i dodaju da u slučaju da se određeni vlasnik zemljišta protivi izvođenju radova, Vuka d.d. je uprkos tome ovlaštena da izvede navedene radove na način kojim se što manje šteti vlasniku, odnosno zakonitom posedniku zemljišta.

http://opcina-borovo.hr/wp-content/uploads/2020/06/Karta-melioracijske-odvodnje.pdf