Proni centar Vukovar: Seminar u okviru projekta “Prevenko”

Spread the love

U okviru programa “Prevenko” PRONI Centar za socijalno podučavanje organizovao je u Odeljenju za mlade Spajalica Gradske knjižnice Vukovar seminar pod nazivom “Edukacijom do efikasne prevencije” namenjen školskom osoblju triju partnerskih škola koje učestvuju u programu – OŠ “Mitnica”, OŠ “Nikole Tesle” Mirkovci i OŠ “Negoslavci”. Predavanja su održali predstavnici Policijske uprave vukovarsko-sremske, socijalni pedagog Dubravko Šokčević iz Osijeka i predstavnici Udruženja za borbu protiv zavisnosti NE-ovisnost iz Osijeka. Reč je o programu koji za cilj ima suzbijanje ovisnosti i rad na prevenciji kod mladih na području Vukovarsko-sremske županije.

“Učesnike seminara smo upoznali kako je raditi na prevenciji, koje se metode mogu koristiti te sa statističkim podatcima, a od jeseni nastavljamo direktnim radom sa učenicima koje ćemo upoznati sa specifičnim ovisnostima koje promoviše nadležno ministarstvo. Osim droge i alkohola koji su najopasniji, danas je prepoznata i ovisnost o modernim tehnologijama i kockanju”, rekao je voditelj programa, Goran Jelenić iz PRONI centra.

Na tu temu u proteklih nekoliko meseci PRONI Centar Vukovar proveo je istraživanje među 400 mladih sa područja grada Vukovara i učenika partnerskih škola. Mlađe generacije dece i mladih pretežno prepoznaju ovisnost o modernim tehnologijama, dok stariji imaju šarolika razmišljanja, a neki od njih su se i upustili i isprobali neke od navedenih aktivnosti.

Program “Prevenko” trogodišnji je projekat koji provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje Vukovar u partnerstvu i saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama OŠ “Mitnica”, OŠ “Nikole Tesle” Mirkovci i OŠ “Negoslavci”, Policijskom upravom vukovarsko-sremskom, Udruženjem “NE-ovisnost” iz Osijeka i Većem za prevenciju Grada Vukovara. Program je finansiran sredstvima Ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku i sufinansiran sredstvima Grada Vukovara.