Iz SNV-a dopremljeni paketi za najugroženije pripadnike srpske zajednice

Spread the love

U okviru socijalno-humanitarnog programa Srpskog narodnog veća iz Zagreba, juče su u Vukovar dopremljeni paketi za najugroženije stanovnike srpske zajednice u Vukovarsko-sremskoj županiji.

U raspodeli će pomoći gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-sremske županije.

Dopremanje je organizovala kancelarija županijskog Veća srpske nacionalne manjine, uz nesebičnu pomoć Zajedničkog veća opština, Opštine Borovo i Poljoprivredne zadruge “Brestove međe” iz Boro