VSŽ: Pilot projekat proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja

Spread the love

Agro-klaster d.o.o. u saradnji s Odeljenjem za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije organizovao je radnu posetu farmi Agro-klastera u Soljanima u sklopu provođenja Pilot projekta proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja i povezivanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Prvi korak u realizaciji ostvaren je temeljem ugovorenih količina i iskazanih potreba potencijalnih kupaca i organizovana kooperantska mreža proizvođača. Osim privrednih efekata, projekat ima i demografsku komponentu, budući da se zapošljava domicilno stanovništvo u ruralnim područjima te se omogućava stavljanje u funkciju neaktivnih resursa, privrednih zgrada, staja, farmi, dvorišta, voćnjaka, pašnjaka i drugo, intenziviraju život i aktivnosti u pograničnim područjima.

U narednom periodu, namera je usmeriti proizvođače na povezivanje sa naučnim sektorom sa ciljem dobijanja inovativnih proizvoda i proizvoda veće dodane vrednosti kao što su GMO free jaja, jaja obogaćena selenom i sl.

Kako navode iz Vukovarsko-sremske županije, ovaj projekat u potpunosti se uklapa u trendove u proizvodnji jaja, vezano za napuštanje proizvodnje u kavezima i podnog uzgoja, u preporuke Vlade RH o potrebi jačanja domaće proizvodnje i kratkih lanaca snabdevanja, kao i s aktualnim preporukama i predloženim merama Evropske komisije koje se odnose na saniranje posledica izazvanih pandemijom koronavirusa, a to su intenziviranje vlastitih proizvodnih resursa, smanjenje ovisnosti o uvozu te fleksibilnija pravila kada je u pitanju sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje.

Takođe, projekat se uklapa i u Evropski zeleni plan, kao i inicijativu „Od polja do stola“.

U sklopu posete održan je i radni sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Vukovarsko-sremske županije, Agro-klastera, Fakulteta Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Agronomskog fakulteta Zagreb, Razvojne agencije Vukovarsko-sremske županije, Centra kompetencija Vinkovci, firme ABC consulting kao i predstavnicima Opštine Vrbanja i proizvođačima, izvestili su iz Vukovarsko-sremske županije.