Više od 600 miliona kuna bespovratnih sredstava za projekte energetske efikasnosti

Spread the love

Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost do kraja godine će putem javnih poziva i konkursa građanima i privredi dodeliti više od 600 miliona kuna bespovratnih sredstava za projekte energetske efikasnosti u zgradarstvu i transportu, izvestili su iz Fonda.

Direktor Fonda Siniša Kukić najavio je da se novi nacionalni javni pozivi uglavnom odnose na programe energetske efikasnosti, ali Fond je deo planiranih aktivnosti prilagodio i trenutnoj situaciji pa je tako jedan od prioriteta sanacija štete od potresa. Za sufinansiranje će biti dostupna online prijava preko stranica Fonda, a javni poziv se planira objaviti
sredinom sledeće nedelje.

Očekuje se i nastavak sufinansiranja energetske obnove porodičnih kuća, za čega će javni pozivi biti objavljeni krajem juna. Postotak sufinansiranja će za sve građane biti 60 odsto, dok će ranjivim grupama građana Fond obnovu u potpunosti finansirati.

Krajem juna i u prvoj polovini jula, Fond nastavlja i sa sufinansiranjem kupovine električnih vozila.

Takođe, kao nacionalni nosilac projekta nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koji se sufinansira iz strukturnih fondova, Fond nastavlja i s nabavkom i isporukom više od milion spremnika za odvojeno sakupljanje otpada različitih veličina i zapremina gradovima i opštinama u Hrvatskoj.