Svetski dan bicikla 3. jun

Spread the love

U 2020. godini, koju je obeležila pandemija koronavirusa, bicikl je, kao i u slučaju ranijih različitih prirodnih nepogoda i ekonomskih kriza, ponovo pokazao koliko je prilagodljivo i efikasno sredstvo prevoza i da mora biti neizostavan deo saobraćajnih politika budućnosti, poručili su iz Sindikata biciklista povodom Svetskog dana bicikla.

Građane pozivaju da Svetski dan bicikla obeleže koristeći bicikl, koji je rešenje za saobraćajne probleme.

Generalna skupština UN-a na zasedanju u aprilu 2018. proglasila je 3. jun Svetskim danom bicikla s ciljem posvećivanja pažnje biciklu u razvojnim strategijama i uključivanja bicikla u međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne razvojne politike i programe. 

Rezolucijom usvojenom na zasedanju ističu se prednosti bicikla kao jednostavnog, pouzdanog, dostupnog, čistog i ekološki prikladnog održivog načina prevoza te priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, poticanja kreativnosti i društvene uključenosti zbog omogućavanja pristupa obrazovanju, zdravlju i sportu.