Batin “Priručnik za prodavače čarapa i sitne robe” iz 1936. i u digitalnom obliku

Spread the love

Svojoj Zavičajnoj, ali i Digitalnoj zbirci Gradska knjižnica Vukovar priključila je još jedno retko i vredno izdanje, značajno za istoriju i kulturu lokalne zajednice.

Reč je o knjizi “Priručnik za prodavače čarapa i sitne robe”, objavljenoj u izdanju fabrike “Bata” u Borovu 1936. godine.

Osim ulaganja u proizvodnju i uvođenje novih proizvodnih tehnologija, u fabrici “Bata” veliku pažnju su poklanjali propagandi i unapređenju prodaje. Prodavači su posebno edukovani o uređivanju prodajnih prostora i aranžiranju izloga, ali i oko pomoći i savetovanja kupaca prilikom izbora dobre i prikladne obuće, pa i čarapa koje odgovaraju izabranoj obući i zdravlju nogu. U pojedinim Batinim trgovinama mogla se dobiti i pedikerska usluga, a poderane čarape mogle su se dati na krpljenje.

Prikaz proizvodnje čarapa i saveti o pravilnom izboru ovog odevnog predmeta tema je ove knjige. Posebna je zanimljivost i tabela u kojoj su zalepljeni uzorci prirodnih i veštačkih materijala od kojih se proizvode čarape.

Iako je fabrika “Bata” u svom sastavu imala i štampariju, knjiga je štampana u Vukovaru, u štampariji “Novo doba”, navode iz Gradske knjižnice Vukovar.