EDVU organizuje online diskusiju: Građani Evrope i izazovi demokratiji usled korona krize

U okviru Evropske nedelje Evropski dom Vukovar poziva vas na panel diskusiju “Građani Evrope i izazovi demokratiji usled korona krize” koju organizuju sa Fondacijom Friedrich Ebert u petak 8. maja u vremenu od 11 do 12 časova.

Teme online diskusije biće promene koje je ova vanredna situacija unela u demokratiju i u percepciju građana o njihovim pravima, dužnostima, (ne)demokratičnosti odluka i provođenja preporuka ili novih odredbi i sl.

Razgovaraće se i o onome što sledi: na koji način određene zemlje preduzimaju sledeće korake ka otvaranju društva i koje su mere za oporavak ekonomije i šta građani misle o njima.


Moderator online diskusije biće dr. Lana Mayer iz Evropskog doma Vukovar.

Prijava za online diskusiju može se izvršiti putem emaila: blanka.smoljan@fes.hr ili tribinaedvu@edvu.hr.