Održana vanredna e-sednica Skupštine VSŽ

Spread the love

Skupština Vukovarsko-sremske županije održala je danas 26. vanrednu e-sednicu na kojoj je usvojena Odluka o posebnim merama za korištenje budžetskih sredstava Vukovarsko-sremske županije sa ciljem prilagođavanja uslovima u vreme epidemije virusa COVID-19. Odlukom se utvrđuju mere kojima Županija ograničava korištenje svih izvora finansiranja budžetskim korisnicima i obveznicima kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u budžetu (osim izvora pomoći i posebne namene) te se predlaže preduzimanje
mera za smanjenje rashoda.

Većnici su usvojili i Odluku o obustavi isplate naknade većnicima županijske Skupštine za april, maj i jun ove godine.

Županijska skupština dala je saglasnost na Odluku upravnog veća Doma zdravlja Vinkovci za izvođenje radova na adaptaciji i unutrašnjem uređenju zgrade Doma zdravlja Vinkovci te za sklapanje ugovora o javnoj nabavci dva vozila Hitne medicinske pomoći. Odobreno je i sklapanje ugovora o javnoj nabavci za izvođenje radova na izgradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ – Ispostava Vukovar.

Većnici su prihvatili Odluku o kriterijumima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja kojom je cena zakupa poslovnih prostora domova zdravlja u Vukovarsko-sremskoj županiji znatno snižena u odnosu na dosadašnje cene, odnosno usklađena je s cenama u odnosu na druge županije jednakih kadrovskih i ekonomskih kapaciteta, a sve kako bi se stvorili uslovi za zadržavanje lekara na našim prostorima i stvorili uslovi za dolazak novih, izvestili su iz Vukovarsko-sremske županije.