22/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Savet za nacionalne manjine RH doneo odluku o finansiranju programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2020.godini

3 min read

Savet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je na telefonskoj sednici održanoj u sredu, doneo odluku o rasporedu sredstava koja se u državnom budžetu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godinu. Za programe udruženja i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informisanja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinansirati sredstvima Državnog budžeta Republike Hrvatske u 2020. godini, rasporediće se finansijska sredstva u iznosu od 43.395.000 kuna, navodi se u odluci.

Za albansku nacionalnu manjinu predviđeno je milion i 62 hiljade kuna, za bošnjačku 2 miliona i 536 hiljada kuna, bugarsku 130 hiljada kuna, crnogorsku 734 hiljade kuna, za češku 3 miliona 834 hiljade i 500 kuna, mađarsku 5 miliona i 223 hiljade kuna, makedonsku 948 hiljada kuna, nemačku i austrijsku 946 hiljada kuna, poljsku 162 hiljade kuna, romsku 695 hiljada kuna, rusku 348.500, rusinsku 891.000, slovačku milion i 643 hiljade kuna, slovenačku 898.000, srpsku 11 miliona i 931 hiljada kuna, talijansku 8 miliona i 140 hiljada kuna, ukrajinsku 965 hiljada kuna i židovsku nacionalnu manjinu 909.000 kuna.

Za manifestaciju Lipovljanske susrete i Večer nacionalnih manjinen u Bjelovaru osigrano je 60 hiljada kuna, za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (zajedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) predviđeno je 840 hiljada kuna, a 500.000 kuna osigurano je kao finansijska pomoć u skladu sa bilateralnim ugovorom s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka).

Od 11 miliona i 931 hiljade kuna koliko je odlukom Saveta za nacionalne manjine raspoređeno za srpsku nacionalnu manjinu, Zajedničko veće opština iz Vukovara dobiće milion i 91 hiljadu kuna, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” 5 miliona i 588 hiljada kuna, a Srpsko narodno veće 4 miliona i 537 hiljada kuna. Osigurana su i sredstva za Srpsko privredno društvo “Privrednik” u iznosu od 350.000 kuna, Srpski kulturni centar iz Vukovara 50.000 kuna, KUD “Branislav Nušić” iz Borova 68.000 kuna, KUD “Ostrovo” iz Ostrova 48.000 kuna, KUD “Sloga” iz Vukovara 40.000 kuna, KUD “Zora” iz Silaša 50.000 kuna, KUD “Živojin Žiko Mandić” iz Kneževih Vinograda 40.000 kuna, SKUD “Branko Radičević” iz Dalja 51.000 kuna, SKUD “Sveti Sava” iz Tenje 34.000 kuna, Vukovarsko srpsko pevačko društvo “Javor” 30.000 kuna, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine iz Borova 30.000 kuna, Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara 100.000 kuna, SKUD “Jovan Lazić” iz Belog Manastira 70.000 kuna, Srpsko kulturno-umetničko i duhovno društvo “Đurđevdan” iz Drežnica 125.000 kuna i Zajednica Srba u Istri iz Pule 20.000 kuna.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.