Veće srpske nacionalne manjine VSŽ podelilo zaštitne maske i pakete semena SNV-a

Spread the love

Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije započelo je sa isporukom platnenih zaštitnih maski koje je doniralo Srpsko narodno veće iz Zagreba.

Naručeno je oko 3 hiljade maski za gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine. Maske su namenjene u prvom redu rizičnim grupama građana. Do sada su isporučene maske za srpska manjinska veća u opštinama Bogdanovci, Lovas, Nuštar, Tordinci, Tompojevci i Tovarnik. U toku je distribicija maski na području opštine Trpinja, rekao nam je predsednik VSNM-a Svetislav Mikerević.

Tokom ove nedelje na prostoru Vukovarsko-sremske županije podeljen je i semenski materijal koji je doniralo Srpsko narodno veće iz Zagreba. Zbog ograničene količine paketa, odlučeno je da veći deo materijal dobiju novoformirana veća i sredine koje su udaljenije od grada Vukovara jer je na području Vukovara već bilo humanitarnih akcija u organizaciji Zajedničkog veća opština.

Sekretar županijskog veća srpske nacionalne manjine Dušan Latas isporučio je pakete predsednicima gradskih i opštinskih maninskih veća. Tako su paketi stigli u Mirkovce, Petrovce, Borovo, Opatovac , Banovce, Sremske Laze, Jankovce, Orolik, Mlaku Antinsku, Čakovce, Pačetin i Vukovar.