Bez propusnica po Vukovarsko-sremskoj županiji za stanovnike županije

Na osnovu predloga Štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije, Nacionalni štab civilne zaštite doneo je odluku o ukidanju nužne mere zabrane napuštanja mesta prebivališta i stalnog boravka na području Vukovarsko-sremske županije. Ova odluka stupila je na snagu u ponoć.

Stanovnici Vukovarsko-sremske županije se sada unutar područja županije mogu kretati bez propusnice, a e-propusnica im je potrebna samo za odlazak u drugu županiju.