VSŽ: Podeljena zaštitna oprema pružaocima socijalnih usluga

Spread the love

U organizaciji Štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije podeljena je zaštitna oprema pružaocima socijalnih usluga na području naše županije.

Zaštitna oprema upućena je u županijske i privatne domove za starije i nemoćne osobe, Dečji dom “Sveta Ana”, Centar za rehabilitaciju “Mala Terezija” i Dom za odrasle osobe Nuštar.

Zaštitna oprema koja je podeljena pružaocima socijalnih usluga na području Vukovarsko-sremske županije obuhvaća zaštitna odela, medicinski sapun, dezinficijense, zaštitne maske, zaštitne rukavice i alkohol.

Navedena oprema podeljena je proporcionalno broju radnika koji brinu o korisnicima u pojedinim domovima i ustanovama.

Ovom podelom zaštitne opreme prema pružaocima socijalnih usluga Štab civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije još jednom je stavio naglasak na važnost očuvanja zdravstvenog stanja najugroženijih grupa korisnika socijalnih usluga, posebno od pretnje virusa COVID-19, navode iz županijskog Štaba civilne zaštite.