Lovci mogu u pojedinačni lov u svrhu zaštite poljoprivrednih dobara

Spread the love

Nakon više upita županijskih štabova civilne zaštite te lovačkih udruženja, Hrvatski lovački savez poslao je Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske i pismeni upit za dozvolu pojedinačnog lova.

Štab civilne zaštite Republike Hrvatske saglasan je s prijedlozima u navedenom dopisu Hrvatskog lovačkog saveza, u delu koji se odnosi na pojedinačan lov u svrhu zaštite poljoprivrednih dobara i provođenje lovnih aktivnosti – nadzor i čuvanje lovišta i hranjenje divljači u lovištima uz strogo pridržavanje mera socijalnog distanciranja i samozaštitnog ponašanja po preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ličnoj higijeni.

O tome su obavešteni i lovački savez i lovačka udruženja na području Vukovarsko-sremske županije, navode iz županijskog Štaba civilne zaštite.