ZVO: Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2020.

Spread the love

Odbor za priznanja ZVO danas je objavio javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2020. godinu.

Pozivaju građane (grupa od najmanje tri osobe), pravne osobe i članove Skupštine ZVO da podnesu svoje predloge za priznanja – Plaketu i Povelju.

Plaketa je javno priznanje koje se dodeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području ZVO, u korist promocije i sveukupnog jačanja srpske etničke zajednice. Dodeljuje se za izuzetna dostignuća u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta, društvenog razvoja i ekonomskog napretka.

Plaketa se može dodeliti za životno delo ili za izuzetan uspeh u određenoj delatnosti u periodu od osnivanja ZVO do danas.

Povelja je javno priznanje Zajedničkog veća opština za doprinos u očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpske etničke zajednice na prostoru delovanja ZVO.

Dodeljuje se za poseban doprinos i razvoj u oblasti ekonomije-privrede, obrazovanja, kulture i sporta i za sveukupan društveni razvoj srpske etničke zajednice.

I Plaketa i Povelja mogu se dodeliti pojedincu i pravnim osobama koje žive i rade na prostoru delovanja Zajedničkog veća opština, Republike Hrvatske, Republike Srbije i srpske dijaspore.

Predlozi za priznanja ZVO treba da sadrže: biografiju kandidata sa detaljnim obrazloženjem zasluga i razloga zbog kojih se predlaže za priznanje, podatke o statusu pravne osobe, oblasti delovanja i obrazloženje postignutih rezultata zbog kojih se predlaže za priznanje, vrstu priznanja za koje se predlaže pojedinac ili pravna osoba i dokumentaciju koja potvrđuje opravdanost predloga: objavljene radove, analize, kritike i javne ocene struke, takmičarske rezultate i drugo.

Priznanja se dodeljuju na svečanosti povodom Dana zajedničkog veća opština 23. maja.

Predlozi se mogu podneti do 6. maja ove godine, na imejl sekretar@zvo.hr ili poštanskim putem na adresu Zajedničkog veća opština, ul. Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar sa naznakom “Za dodelu priznanja”.