Počeli pripremni radovi za izgradnju trenč-silosa u Borovu

Spread the love

Započeli su pripremni radovi za izgradnju trenč silosa u neposrednoj blizini reciklažnog dvorišta u koji će se odlagati građevinski otpad.

– Brojni ljudi koji nam se javljaju, a imaju problem sa zbrinjavanjem građevinskog otpada prvenstveno betona, keramike, cigle, crepa i sličnih materijala, nemaju mogućnost da ga odlože na adekvatan način. Stoga želimo našim meštanima omogućiti kvalitetno i zakonito zbrinjavanje takvih vrste otpada, a to ćemo učiniti u organizaciji našeg komounalnog preduzeća Eko-Dunav izgradnjom trenč silosa na poziciji pored reciklažnog dvorišta. Sav otpad koji budemo prikupili na toj lokaciji, samlećemo i pretvoriti u materijal koji će imati novu upotrebnu vrednost tj.služiće kao tampon za nasipanje poljskih puteva – pojašnjava Baćanović i dodaje da će kapacitet trenč silosa biti dovoljan za potrebe meštana Borova.

– Onog momenta kada on bude pri kraju svog kapaciteta naručićemo drobilicu koja će sav materijal samleti i to je ciklus koji se ponavlja. Za prvu ruku ćemo morati postaviti neko ograničenje količina koje će donositi meštani jer kad bi u jednom trenutku svi koji imaju deponovan građevinski otpad kod kuće, a dali smo preporuku meštanima da se strpe dva do tri meseca, onda bi vrlo brzo popunili taj kapacitet. Očekujem da s planom koji imamo, otvorimo mogućnost da svi naši meštani sav građevinski otpad koji imaju mogu dovesti na trenč silos i da ga mlevenjem pretvorimo u novu sirovinu – kaže Baćanović.