Stigla zaštitna oprema za ustanove u Vukovarsko-sremskoj županiji

Spread the love

Iz Štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije izvestili su da je iz regionalnog skladišta civilne zašite u Bizovcu, za potrebe bolnica u Vinkovcima i Vukovaru, domova zdravlja – Vinkovci, Vukovar i Županja, Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije, Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije i za potrebe operativnih snaga sistema civilne zaštite, preuzeta i dostavljena zaštitna oprema.

U Vinkovce je danas stiglo 1240 komada zaštitnih ogrtača, jedan daljinski beskontaktni termometar, 21.300 komada zaštitnih rukavica, 40 hiljada zaštitnih hirurških maski, 640 zaštitnih naočara, 510 zaštitnih odela i 200 litara alkohola dezinficijensa.