Zahvaljujući Štabu civilne zaštite VSŽ sve hitne službe neometano funkcionišu

Spread the love

Usled borbe s nevidljivim neprijateljem – koronavirusom, Vukovarsko-sremska županija je dosad, iz sredstava bužeta i preko županijskog Štaba civilne zaštite, pomogla nabaviti zaštitnu opremu svim gradskim i opštinskim štabovima te svim hitnim službama zbog dodatne zaštite u njihovom radu. 

Sveukupno je utrošeno oko 500.000 kuna za nabavku potrebne opreme, a od toga samo za zaštitne maske za zdravstveno osoblje izdvojeno je oko 238.000 kuna, navode iz VSŽ.

Štab civilne zaštite VSŽ u saradnji s Nacionalnim štabom RH provodi brojne aktivnosti u preduzimanju mera zaštite stanovnika županije. 

Osiguran je rad tri ambulante pri domovima zdravlja sa izdvojenim radom za potencijalnu sumnju na koronavirus i to u  Vinkovcima, Vukovaru i Županji te njihov rad od 0 do 24 časa. Organizovan je i rad zdravstvenog sistema, u delu koji se odnosi na davanje propusnica.

U saradnji s županijskim  Upravnim odeljenjem za poljoprivredu osiguran je sistem kako bi OPG-ovi što kvalitetnije funkcionisali u nastalim uslovima.

U domovima za starije i nemoćne  na području županije izdana su jasna i precizna uputstva te osigurano funkcioniranje domova uz maksimalne mere opreza. 

Osiguran je i karantin za strane državljane, koji su se zatekli na području naše županije, kao i karantin za vozače kamiona koji su izdvojeni iz konvoja ili su pojedinačni na utovaru/istovaru na području naše županije.

Od dnevnih aktivnosti Štaba civilne zaštite VSŽ treba pomenuti i dnevnu analitiku propusnica, obavljene nadzore nad radom trgovina, zahteva i molbi.

Isto tako, županijski Štab civilne zaštite daje redovne odgovore i tumačenja koja dolaze na mail ili telefon, obavlja redovno praćenje rada lokalnih štabova i daje uputstva prema zahtevima, tu je i dnevno uključivanje u komunikacijski sistem civilne zaštite sa zahtevima i upitima, a daju i redovne dnevne izveštaje za javnost.

Štab civilne zaštite Vukovarsko-sremske dostupan je od 0 do 24 časa, na e-mail adresi: cz.vusz@vusz.hr i na broju mobitela: 099 267 6435, navode u saopštenju iz Vukovarsko-sremske županije.