ZVO o odluci gradskih vlasti o obustavljanju sredstava udruženjima i većima nacionalnih manjina

Spread the love

Saopštenje za javnost povodom Odluke Grada Vukovara o posebnim merama za korišćenje budžetskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagođavanja u vreme epidemije koronavirusa

Na žalost, u vreme kada se čitava država, ali i svet, bori protiv pandemije korona virusom, pripadnici srpske zajednice u gradu Vukovaru se uz sve ove muke i probleme kroz koje i sami prolaze, stalno i iznova moraju boriti i sa nezakonitim ponašanjem aktualne gradske vlasti koja je Odlukom o posebnim merama za korišćenje budžetskih sredstava u vreme pandemije korona virusa odlučila obustaviti isplatu sredstava udruženjima i većima nacionalnih manjina.

Ovakvim postupanjem pokušava se veća nacionalnih manjina, koja spadaju u ustavnopravnu kategoriju s obzirom da su ustanovljena i uređena glavom III. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina svesti na nivo udruženja, što je protivzakonito i naprosto nemoguće i neprihvatljivo.

Za razliku od udruženja čije članstvo je u pravilu pristupnog karaktera, veća nacionalnih manjina čine većnici legitimno izabrani na izborima za veća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji su provedeni u skladu sa Zakonom o izboru veća i predstavnika nacionalnih manjina i kojim je jasno definisano da je obaveza jedinice samouprave da osigura sredstva za rad tih veća.

Veća nacionalnih manjina su nužna za funkcionisanje nacionalnih manjina jer predstavljaju poveznicu između vlasti Republike Hrvatske i pripadnika nacionalnih manjina, a u vreme epidemije koronavirusa neophodnost funkcionisanja veća je izraženija nego ikad pre jer su se članovi veća srpske nacionalne manjine volonterski uključili u pomaganje starijim i nemoćnim osobama u kupovini životnih potrepština i lekova. Protivpravnom obustavom isplate sredstava na način na koji je to zamišljeno čl. III. sporne Odluke onemogućilo bi se delovanje veća nacionalnih manjina, a samim tim i onemogućila pomoć ljudima koji su u potrebi.

Nije jasno po čemu se može zaključiti da veća nacionalnih manjina ne mogu raditi i delovati kada je jasno propisano da se rad svih institucija i organizacija može odvijati od kuće, telefonski ili putem imejla. Većnici mogu donositi i provoditi odluke koje donesu, naravno sve u dogovoru sa nadležnim Štabovima civilne zaštite i gradskim društvom Crvenog krsta.

Spornom Odlukom prekršen je i čl. 15. Ustava Republike Hrvatske kao i odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije jer su pripadnici nacionalnih manjina ovakvim postupanjem gradskih vlasti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge građane Republike Hrvatske. Čl. 17. Ustava Republike Hrvatske eksplicitno je propisao kako se u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti nezavisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zagarantovana Ustavom mogu ograničiti, ali to do danas nije učinjeno, s tim da ograničenja za posledicu ni u kom slučaju ne mogu imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, pol, jezik, veru, nacionalno ili socijalno poreklo.

Ali čak i u takvim situacijama u kojima bi se ograničila određena prava propisana Ustavom Republike Hrvatske takvu odluku bi morala doneti najviša tela u državi, a ne bilo koja jedinica lokalne samouprave.

Odlukom su prekršene i odredbe čl. 31. i 32. Ustavnog zakona kojima je propisano kako veća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo biti obaveštena o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine, te da je predstavničko telo jedinice lokalne samouprave dužno u pripremi predloga opštih akata od veća nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje zatražiti mišljenje i predloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina, što u predmetnoj situaciji nesporno nije učinjeno.

Ne sporimo kako u vanrednim okolnostima kakve su trenutno treba pronaći adekvatan način da se pomogne posebno pogođenim grupama građana Grada Vukovara, ali svakako ne kroz kršenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske i to na štetu pripadnika nacionalnih manjina.

Vezano za nadležnosti Zajedničkog veća opština iz čl. 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Zajedničkog veća opština prema kojem naša institucija ima obavezu da vodi brigu o ostvarivanju ljudskih, građanskih i etničkih prava srpske nacionalne zajednice, pozivamo gradsku vlast da iz ove Odluke izostavi obustavu finansiranja rada veća nacionalnih manjina.

Predsednik Zajedničkog veća opština

Srđan Jeremić, magistar ekonomije