Objavljene su liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Na listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području grada Vukovara po modelu C, odnosno davanjem u najam stana, nalazi se čak 1362 zahteva.

Za stambeno zbrinjavanje po modelu E, darovanjem građevinskog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje porodične kuće u vlasništvu podnosioca prijave odnosno darovanjem građevinskog materijala za izgradnju kuće na vlastitom zemljištu, zahtev je podnelo i 76 meštana Borova, s područja opštine Trpinja je 67 zahteva, a 104 zahteva su za područje grada Vukovara.

Sve liste prvenstva objavljene su na internetskoj stranici Vukovarsko-sremske županije www.vusz.hr

Na objavljene liste prvenstva podnosioci prijava imaju pravo podnošenja primedbe u roku od osam dana od dana njihove objave. Primedbe se podnose pismeno ili elektronskim putem na adresu: Vukovarsko-sremska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Županijska 9, Vukovar odnosno stambeno.zbrinjavanje@udu-vsz.hr.

Izvršne liste će biti objavljene do 31.03.2020.godine.