U skladu s odlukom Ministarstva zdravstva o proglašavanju opasnosti od epidemije zarazne bolesti COVID-19, a u cilju suzbijanja širenja bolesti, Grad Vukovar je privremeno uveo mere u prijemu i radu sa strankama u upravnim telima Gradske uprave.

Od utorka, 17. marta 2020. godine sva komunikacija Gradske uprave odvijaće se putem telefona i elektronske pošte. Stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unapred dogovorenima putem telefona ili elektronske pošte s nadležnim referentom za njihov problem/potrebu. Svi kontakti referenata navedeni su na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara (https://www.vukovar.hr/gradska-uprava).

Radno vreme Pisarnice ostaje nepromenjeno, svakim radnim danom od 7 do 15 sati, no pismena će se zaprimati tako što će se odlagati u prilagođenom prostoru u za to predviđeni pretinac. Ukoliko stranka želi potvrdu o zaprimanju pismena, može je zatražiti telefonski na broj 456-525 ili putem elektronske pošte (marina.milinovic@vukovar.hr)  te će ju preuzeti naredni dan u dogovorenom terminu.

Gradske firme, Vodovod grada Vukovara d.o.o., Komunalac d.o.o.i Tehnostan d.o.o. takođe su pozvale korisnike usluga da komunikaciju obavljaju telefonom ili elektroničkom poštom, a sve u cilju suzbijanja koronavirusa, zaštite i radnika i građana.

Gradske ustanove u kulturi prema uputama Štaba civilne zaštite odgodile su sve predviđene manifestacije i događaje, a odgađaju se i sva sportska događanja u sportskim objektima Grada Vukovara.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, od ponedeljka, 16. marta nema nastave u osnovnim i srednjim školama ni na fakultetima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavu će organizovati na elektronski način, o čemu su svi roditelji i učenici već dobili ili će dobiti uputstva u svojim školama koje su spremne za izvođenje nastave u skladu s uputstvima Ministarstva. Osnovne škole Grada Vukovara primiće učenike nižih razreda kojima roditelji radi posla ne mogu osigurati njihovu brigu od 8 do 16 sati.

Dečji vrtići Grada Vukovara takođe od ponedeljka ne rade, ali će prihvatiti  decu čiji roditelji rade i ne mogu organizovati čuvanje kod kuće.