U prostoru Lovačkog društva “Fazan” u Bršadinu danas su potpisani novi desetogodišnji ugovori o zakupu prava lova za opštine Borovo i Trpinja, izemđu vukovarsko-sremskog župana Bože Galića i predstavnika lovačkih društava. Važeći ugovori ističu 31.marta ove godine, a nove su do sada potpisala 23 društva dok će preostalih deset to učiniti do kraja meseca. Ugovor su trebali potpisati i lovci iz Negoslavaca, ali je kod njih došlo do promene rukovodstva u Lovačkom društvu tako da će novi ugovor potpisati naknadno. Župan Galić je doneo odluku da cena prava zakupa i dalje ostane na jednoj kuni po hektaru što je najniža cena u Hrvatskoj.

– Cene su uglavnom od 8 do 10 kuna. Najniža je u Vukovarsko-sremskoj županiji , jedna kuna po hektaru, a u Varaždinskoj je naprimer 16 kuna po hektaru. To je velika ušteda za naše lovce – kaže predsednik županijskog Lovačkog saveza Mirko Bošnjak.

Veća cena zakupa značila bi ogromne izdatke i za Lovačko udruženje Trpinja čije se lovište prostire se na 11 hiljada hektara.

– Imamo sreću da smo s ovakvom cenom privilegovani i to nam mnogo znači. Mnogi moraju da se bave lovnim turizmom da bi servisirali sve troškove. Mi imamo podršku lokalne samouprave, a mislim i da dobro raspolažemo lovištem – ističe predsednik ovog udruženja Slobodan Dušanić. Cenu zakupa od jedne kune po hektaru pozdravio je i Jovan Okovački, predsednik Lovačkog društva Borovo koje raspolaže sa 3009 hektara lovišta.

– To je prihvaljiva cena za poslovanje našeg društva. Ušteđeni novac ćemo iskoristiti za izgradnju lovno-tehničkh objekata, čeka, solišta i hranilišta za prehranu divljači – navodi Okovački.

Predstavnici Lovačkih društava potpisali su i ugovore o finansiranju izrade Lovnogospodarske osnove čije će troškove snositi županija koja je prema novom zakonu o lovstvu nadležna i za odbravanje ovog dokumenta, pojasnio je Krunoslav Buhač, zamenik pročelnika za poljoprivredu.

– Radi se o opsežnom dokumentu koji sadrži opšte uslove i popis gospodarenja za svaku divljač, glavne i sporedne. Glavne vrste divljači su srna i divlja svinja od krupnih divljači, a od sitnih fazan i zec. Većina društava s ovog područja će jelena staviti u sporednu divljač. Od dana potpisivanja ugovora imaju 120 dana da donesu u Županiju radnu verziju, nakon čega ćemo mi obaviti svoj deo posla. Završna komisija u kojoj će biti i jedan član Ministarstva poljoprivrede će doneti konačnu odluku. Nadamo se da će to biti do kraja godine. Do odobrenja oni gospodare sa starim osnovama – kaže Buhač.

D.B.