Pčelarska udruženja “Cornacum” i “Vukovar 91” iz Vukovara te “Nektar” iz Vinkovaca organizuju dva predavanja koja će se održati u subotu 7. marta u Hotelu Lav u Vukovaru.

Predavanje namenjeno pčelarima, koje će održati doktor veterine Mislav Kovačić počeće u 17 časova, a na njemu će pčelari biti upoznati sa veterinarsko-medicinskim proizvodima za pčele i dodacima za prihranu pčela.

Od 18 do 20 časova predavanje na temu apiterapije i apiterapijskog turizma održaće doktorka Gordana Hegić, magistar inženjer agronomije.

Organizatori pozivaju pčelare, kao i sve zainteresovane za apiterapiju, primenu pčelinjih proizvoda u lečenju, da prisustvuju ovim zanimljivim predavanjima.