U nedelju skupština “Feniksa”

Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja “Feniks” iz Borova održaće u nedelju, 1. marta izveštajnu skupštinu. Skupština će biti održana u prostorijama Kulturnog centra Borovo, Glavna ulica br. 3 s početkom u 10 časova.

Pored usvajanja izveštaja o dosadašnjem radu, dnevnim redom je predviđeno i donošenje Plana i programa rada za 2021. godinu te usvajanje pročišćenog teksta Statuta.

U pozivu se, između ostalog, navodi da pravo glasa na skupštini prema Zakonu i Statutu udruženja imaju članovi koji su podmirili sve svoje obaveze za 2019. godinu.