Dragana Jeckov: Prednost manjina kod zapošljavanja je mrtvo slovo na papiru

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov rekla je u Hrvatskom saboru da je ‘prednost pripadnika nacionalnih manjina kod zapošljavanja – mrtvo slovo na papiru’, ukazujući na nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u pravosudnim i telima hrvatske državne uprave i lokalnim jedinicama.

“Prednost pripadnika nacionalnih manjina u zapošljavanju ostaje mrtvo slovo na papiru, ona zapravo ne postoji, pa umesto da imamo 7,7 odsto zaposlenih pripadnika manjina, mi smo na poražavajućih 3,24 procenta” rekla je Jeckov u raspravi na slobodnu temu. Kazala je i da postoji trend smanjenja tog manjinskog procenta, koji je u 2013. iznosio 3,51, a u 2018. godini
3,24 odsto.

Jeckov je podsetila da građanska pravobraniteljka već nekoliko godina u svojim izveštajima takođe upozorava da se udeo pripadnika nacionalnih manjina među zaposlenima u telima državne uprave, stručnim službama i kancelarijama Vlade konstantno smanjuje.