U Palati Srem u Vukovaru održana je Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-sremske županije na kojoj je između ostalog bilo reči i o projektu izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Zoran Pandža, član Uprave firme Ekos d.o.o., koja je u vlasništvu Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije, održao je prezentaciju, kojom je predstavio ovaj strateški projekat i objasnio u kojoj  fazi se trenutno nalazi. Podsetio je da je na sednici Saveta za Slavoniju, Baranju i Srem koja je održana 18. jula 2018. u Vinkovcima potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije, sa rokom završetka do 30. jula 2021. godine. Međutim , zbog problema sa javnom nabavkom, izrada dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom kreće tek sada.

“Projekat je finansiran iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Vrednost projekta Izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom je nešto više od 12 miliona kuna, a vrednost izgradnje Centra je procenjena na oko 400 miliona kuna. Centar za upravljanje otpadom će se graditi u Antunovcu, gde će biti centralna lokacija. Uz to će se graditi i 8 pretovarnih stanica, od kojih će 5 biti na području Osječko-baranjske županije ( u Donjem Miholjcu, Belišću, Belom Manastiru, Našicama i Đakovu) i tri na prostoru Vukovarsko-sremske županije ( u Iloku, Županji i Starim Jankovcima)”, rekao je Pandža.

Ukoliko sve bude teklo prema planu Regionalni centar za upravljanjem otpadom trebao bi da počne sa radom 2024. godine i time bi problem zbrinjavanja otpada na području dve naistočnije županije bio trajno rešen.

“Kapacitet Centra će biti oko 60.000 tona, što smatramo da će zadovoljiti potrebe ove dve županije. Sistem će funkcionisati tako da će jedinice lokalne samouprave raspisati koncesiju za sakupljanje otpada (kao što i sada rade), a sakupljači otpada će taj otpad dovoziti ili u sam Centar ili na pretovarne stanice. Mi ćemo sa pretovarnih stanica otpad prevoziti u Centar u Antunovcu gde ćemo ga dalje obrađivati”, pojasnio je Pandža.

S.V.