Info plus,03.01.2020.

Spread the love

Na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine Vukovarsko-sremske županije usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu, koji je današnjim trećim izmenama i dopunama umanjen za 63 i po miliona kuna, odnosno za 7,30 % u odnosu na prethodni plan.

Od 1. januara županije preuzimaju zaposlenike i poslove ureda državne uprave. Vukovarsko-sremska županija preuzeće 109 novih zaposlenika, čime se broj zaposlenih u županiji povećava na 240.

Održana druga sednica Koordinacije Veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije. Za sekretara Koordinacije izabran Dušan Latas.

Info plus počinje u 17 časova.