U Poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovaru održane su besplatne edukacije o korištenju EU fondova u sklopu Regionalnih dana EU fondova. Organizator događanja je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije u saradnji sa institucijama u sistemu upravljanja i kontrole korištenja Evropskih fondova.

U finansijskoj perspektivi 2014.-2021. Hrvatskoj je na raspolaganju 10,7 milijardi evra.

“Iako se u javnosti može čuti da Hrvatska nije uspešna u povlačenju EU fondova, s tim se ne slažem. Mi smo od 10,7 milijardi evra ugovorili gotovo 80 odsto, odnosno preko 8,5 milijardi kuna do danas. Prema krajnjim korisnicima je plaćeno 3,2 milijarde evra odnosno 30 odsto, a od Evropske komisije overeno je 2,6 milijardi tj.gotovo 25 odsto, s tim da za ugovaranje imamo još jednu godinu, a za provođenje još četiri jer je sve do kraja 2023. godine prihvatljivo. Prvi put smo u ovako velikoj alokaciji, učimo, grešimo, odrastamo, stičemo iskustva, spremni smo za iduću finansijsku perspektivu, ali želimo i maksimalno iskoristiti ono što nam je u ovoj perspektivi Evropska unija dala”, kaže Velimir Žunac državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije.

A jedan od dobrih primera uspešnog povlačenja sredstava iz EU fondova je i Grad Vukovar, smatra zamenica gradonačelnika Ivana Mujkić.

“Grad Vukovar kao lokalna jedinica, zajedno s gradskim firmama izuzetno je uspešan u povlačenju EU sredstava i u tome smo prešli iznos od pola milijarde kuna. Trenutno se provodi Intervencijski plan kao deo programa Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, vredan 180 miliona kuna, a kao deo sredstava direktno namenjenih malim gradovima pogođenima ratom. Važnost Regionalnih dana EU fondova je velika jer smo u pripremama za iduću finansijsku perspektivu i važno je ponovo se izboriti za sredstva”, kaže Mujkićeva.

Županijska pročelnica za privredu i regionalni razvoj Zrinka Čobanković ističe da je od 2016. do danas na području Vukovarsko -sremske županije ugovoreno projekata ukupne vrednosti 2,8 milijardi kuna koji su finansirani iz operativnih programa, a koji su pomogli da se unapredi infrastruktura i sve što je potrebno za kvalitetan život stanovnika naše županije.

Učesnici edukacije su, između ostalog mogli poslušati i stručna predavanja na temu EU fondova kao mogućnosti finansiranja te učestvovati u radionici o merama ruralnog razvoja i postupka projektne prijave za male i srednje preduzetnike.

Regionalni dani EU fondova koje organizuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije je informativno-edukativno događanje koje obuhvata besplatne edukacije, sajmove EU fondova i posete uspešnim EU projektima u 30 gradova širom Hrvatske, a njihov cilj je da javnost na razumljiv i pristupačan način dobije informacije o svim mogućnostima finansiranja iz Evropskih fondova.

S.V.