Puštanje distributivnog plinovoda u pogon u opštini Erdut u naselju Aljmaš

Spread the love

Na osnovu potpisanog koncesijskog ugovora između Prvog plinarskog društva – distribucija plina d.o.o. iz Vukovara i Osječko-baranjske županije, firma PPD – distribucija plina postala je koncesionar za distribuciju plina na području opštine Erdut.
 
Iz Prvog plinarskog društva obaveštavaju da će od srede, 20. novembra vršiti puštanje plina u distributivni plinovod na području opštine Erdut tj. u naselju Aljmaš sa pripadajućim spojnim putevima Aljmaš-Erdut i Aljmaš-Dalj.
 
Zbog sigurnosti ljudi i imovine strogo je zabranjeno neovlašteno izvođenje bilo kakvih radova na plinskoj mreži i priključcima. Na plinskoj distributivnoj mreži i priključcima mogu raditi isključivo radnici firme PPD – distribucija plina, koji su za takve radove ovlašteni i posebno obučavani.
 
Iz PPD-a apeluju na građane da se zbog vlastite sigurnosti, ali i održavanja plinske distributivne mreže u ispravnom i funkcionalnom stanju, pridržavaju ovih uputstava. Za sva druga pitanja, građani se mogu obratiti Prvom plinarskom društvu u Vukovaru na telefon 032/450-970 dok je broj dežurne službe, odnosno besplatni telefon 0800 300 102.