Iz Srpskog kulturnog centra Vukovar pozivaju na promociju knjige dr Žarka Vojnovića “Srpske manastirske biblioteke do kraja 18. veka” koja će biti održana u petak, 15. novembra s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti i istoričar Borivoj Čalić. Program će biti održan u prostorijama Srpskog kulturnog centra Vukovar, odnosno u zgradi Zajedničkog veća opština u Vukovaru.

Dr Žarko Vojnović rođen je 1971. u Karlovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Vukovaru. Na Grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1997. Od 1998. do 2000. je kao profesor srpskog jezika. Od 2000. do 2011. bio je zaposlen u Gradskoj biblioteci Pančevo, kao rukovodilac Pozajmnog odeljenja za odrasle i Zavičajnog odeljenja. Od 2011. godine radi u Narodnoj biblioteci Srbije na Odeljenju za bibliografiju, kao glavni redaktor Srpske bibliografije knjiga 1801–1867, gde je od 2016. načelnik. Bavi se istorijom srpske knjige i biblioteka, istorijom književnosti, nacionalnom retrospektivnom bibliografijom, kao i istorijom srpskog izdavaštva. Doktorsku disertaciju odbranio je 2018. na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor je monografija, kataloga, prevoda, velikog broja članaka u monografskim i serijskim publikacijama i učesnik na naučnim i stručnim skupovima.