U Vukovaru predstavljeno hrvatsko predsedavanje Strategijom EU za dunavsku regiju

Hrvatska je 1.novembra započela predsedavanje Strategijom Evropske unije za dunavsku regiju koje je preuzela od Rumunije. Program jednogodišnjeg hrvatskog predsedavanja predstavili su juče u Dvorcu Elc u Vukovaru ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Marko Pavić i ministar vanjskih i evropski poslova Gordan Grlić Radman. Dunavska strategija je jedna od četiri makroregionalne strategije Evropske unije koja povezuje 14 zemalja dunavskog sliva: Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju, Ukrajinu, Češku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru koje će na taj način lakše dolaziti do sredstava za projekte za koje će u okviru strategije biti u prilici da apliciraju. Ministar Pavić je naveo tri glavna politička cilja hrvatskog predsedavanja Dunavskom strategijom.

“Jedan je ravnomeran regionalni razvoj gde ćemo promovisati projekat Slavonija, Baranja i Srem koji je jedan od jedinstvenih takvih projekata u EU za koji smo već do sada ugovorili 11 milijardi kuna, a isplatili preko 4 milijarde kuna. Ravnomeran regionalni razvoj će se poklopiti sa prioritetom predsedanja Većem Evropske unije unutar prvog stupa “Hrvatska koja raste”, a isto tako vrlo verovatno će se desiti da će sledeće godine Hrvatska zatvarati višegodišnji finansijski okvir budžeta Evropske unije i tu vidimo prioliku da se povežu strategije i sredstva”, rekao je ministar. Drugi prioritet je povezivanje makroregionalnih strategija sa lokalnim strategijama, a kao treći politički cilj Pavić je naveo povezivanje sa zemljama zapadnog Balkana i istočnog partnerstva. Tokom hrvatskog predsedavanja biće obeleženo 30 godina INTEREGA u junu 2020. godine, a centralni događaj biće godišnji forum Dunavske strategije koji će u Zagrebu okupiti preko 700 učesnika.

“Želimo napraviti dodatan iskorak za vreme predsedavanja Većem Evropske unije, gde će nakon 20 godina nakon Zagrebačkog samita, premijer okupiti premijere zemalja kandidatkinja zapadnog Balkana. Želimo i u ovom predsedavanju dati dodatan iskorak našim susedima i kandidatima u evropskim integracijama. Do sada je Hrvatska povukla iz INTERREG-ova, odnosno programa prekogranične saradnje preko 1,2 milijarde kuna, od toga preko 80 miliona kuna iz programa “Dunav” koji direktno sledi Dunavsku strategiju”, rekao je Pavić.

Tema hrvatskog predsedavanja Strategijom biće „Dunavska strategija – 10 godina posle“ s ciljem vrednovanja dosadašnjih postignuća i određivanja budućeg smera razvoja dunavske regije. Predsedavanje je prilika da hrvatski prioriteti budu reflektovani u budućim kohezijskim politikama i budžetu Evropske unije i da značajna sredstva usmerimo na razvoj pet slavonskih županija, zaključio je Pavić. Vukovarsko-sremska županija je sa 2,8 milijardi kuna na drugom mestu među svim hrvatskim županijama u povlačenju sredstava iz EU fondova, istakao je župan Božo Galić dodajući kako očekuje da se što hitnije realizuju strateški projekti kao što su obnova železničke pruge Zagreb-Vinkovci-Beograd, obnova aerodroma Klisa, spajanje Dunava i Save kanalom te jačanje luke Vukovar.