Počela vakcinacija protiv gripe

Spread the love

Danas je započelo vakcinisanje protiv virusa gripe. Prvi put je nabavljena četverovalentna vakcina, na nivou države 360 hiljada doza. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije – Ispostava u Vukovaru dobila je 4000 doza.

– Poznata je činjenica da je virus gripe veoma promenjiv i da se od sezone do sezone javljaju novi podtipovi. Vakcina se pripravlja po onim podtipovima virusa tipa A i tipa B koji su cirkulisali prethodne godine, tako da se nekada pogodi vakcina jako dobro, a nekada manje. U ovogodišnjoj vakcini imamo dva serotipa virusa tipa A i dva serotipa virusa tipa B.
Očekujemo da će ova četverovalentna vakcina biti efikasnija od dosadašnjih trovalentnih koje su korištene prethodnih sezona – kaže epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije – Ispostave u Vukovaru dr Jasna Topolovec.

Besplatno se mogu vakcinisati osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe koje boluju od malignih bolesti, štićenici staračkih domova, osobe koje rade u domovima za stare, svi zdravstveni radnici i trudnice.

– Ostale kategorije stanovništva za sada se neće vakcinisati nabavljenim vakcinama, dok se na kraju novembra ne vidi koliki je interes kategorija koje se besplatno vakcinišu. Svi zainteresovani koji nemaju pravo na besplatnu vakcinu mogu se svojim izabranim lekarima javiti, a oni ga mogu nabaviti komercijalnim putem i naplatiti to svojim pacijentima. Isto tako zainteresovani sami mogu u svakoj apoteci kupiti vakcinu i javiti se kod svog lekara da ga vakciniše – dodaje Topolovec.

Budući da se prvi slučajevi obolevanja od gripe javljaju tokom decembra preporučuje da se do tada svi koji žele vakcinišu, ali po potrebi vakcinisanje se može izvršiti i kasnije.

Dodaje da je u prevenciji gripe važan zdrav način života – ispravna prehrana, fizička aktivnost i podizanje imuniteta, a vakcinisanje, iako ne štiti u potpunosti, uveliko ublažava
klinički tok bolesti i preporučljivo je svima.

S.V.