Vukovarsko-sremska županija objavila je Odluku o raspodeli finansijskih sredstava za sufinansiranje kupovine kuće ili stana za mlade i mlade porodice na području Vukovarsko-sremske županije za 2019. godinu. Odobreno je 40 zahteva pristiglih na Javni poziv ukupne vrednosti preko milion kuna. Visina pojedinačne potpore za kupovinu kuće ili stana na selu je 35 000 kuna, a u gradu 25 000 kuna.

“Na Javni poziv koji je bio otvoren od 1. jula do 31. avgusta pristiglo je 150 prijava. Početna vrednost Javnog poziva bila je 800 000 kuna, a u međuvremenu je osigurano dodatnih 200 000 kuna. Rebalansom budžeta biće osigurano još 150 000 kuna, tako da će ukupna vrednost biti 1,15 mil. kuna”, saznajemo od županijskog pročelnika Upravnog odeljenja za sport, mlade i demografiju Krune Šarića.

Svima kojima je odobrena prijava poslano je obaveštenje, a nakon isteka roka za žalbu biće upriličeno potpisivanje ugovora i isplata sredstava.

Odluka o raspodeli finansijskih sredstava objavljena je na stranicama Vukovarsko-sremske županije http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-raspodjeli-financijskih-sredstava-iz-javnog-poziva-za-sufinanciranje-kuce-ili-sta .